سرنخ

تنها مجله حـوادث و شگفتي‏هاي کشور است

همشهري سرنخ تنها مجله حـوادث و شگفتي‏هاي کشور است که به بازخواني مهمترين اتفاقات اجتماعي کشور مي پردازد. در اين نشريه ميتوان موضوعات حوادثي و هشداردهنده براي شهروندان را خواند.  هدف گذاري سرنخ بيشتر به پوشش مخاطبان عام معطوف است و تلاش ميكند تا علايق اين قشر از جامعه را در نظر بگيرد و با استفاده از جذابيت‌هاي حوزه حوادث و شگفتي‌ها آموزش‌هاي اجتماعي لازم را به آنها بدهد و آنها را با آسيب‌هاي اجتماعي و شيوه برخورد با آنها آشنا كند. با اين استراتژي بخش حوادث نشريه از انعكاس صرف اخبار مربوط به جنايت‌ها كه در برخي از نشريات زرد با هدف فروش بيشتر و جنجال صورت مي‌گيرد خودداري كرده و بيشتر بر اطلاع‌رساني صحيح و درست درباره حوادث و چگونگي جلوگيري از آنها متمركز است. محورهاي مهم محتوايي اين نشريه به اين شرح است: آشنايي مخاطبان با حوادث در راستاي پيشگيري از آسيب‏هاي اجتماعي، آسيب شناساني و آگاهي بخشي شهروندان از نارسايي‌هايي که در سايه رواج خشونت و .. در کمين آنان است، انعکاس حوادث خانوادگي در راستاي معرفي و ريشه يابي بحران‌هاي خانوادگي، ارتقاي فرهنگ قانون مداري با تاکيد بر اثرات نظم گريزي و ترويج سبک زندگي سالم زيستي و کسب درآمد و رزق حلال با انعکاس نتايج رفتارهاي غيراخلاقي.