24

براي مخاطبان علاقه‌مند به سينما و رسانه‌هاي تصويري

ماهنامه سينمايي همشهري 24 که براي مخاطبان علاقه‌مند به سينما و رسانه‌هاي تصويري منتشر مي‌شود، يک قرار سينمايي دلنشين و جذاب ماهانه است. مجله‌اي براي آن که مخاطبان دور از هيجانات زودگذر نگاهي تحليلي به سينماي جهان و کشورمان داشته باشند. نقدها و يادداشت‌هاي خواندني مجله، فرصتي براي درک و کشف زواياي تازه‌اي از فيلم‌هاي روز مهيا مي‌کند. خوانندگان نه تنها جديدترين خبرهاي سينمايي و تلويزيوني روز را مطالعه مي‌کنند بلكه پرونده‌هاي متنوعي که هر شماره در مجله ارائه مي‌شود علاوه بر گرافيک چشم‌نواز و عکس‌هاي سينمايي جذاب، موضوعاتي را با خواننده طرح مي‌کند که تاکنون کمتر در مجلات مشابه اين حوزه ديده‌اند. پرداخت تصويري هوشمندانه و هدفمند اين مجله براي علاقه‌مندان سينما فرصتي را مهيا مي‌کند تا بيشتر درباره سينما ياد بگيرند.
ترويج نگاه انتقادي و هوشيارانه به توليدات فرهنگي صنعت سينماي غرب، ارتقاي دانش سينمايي مخاطبان در راستاي دستيابي به نگاه تحليلي در مواجه با توليدات سينمايي، توجه به بخشي از سينماي ايران که داراي نگاه ارزشي در کنار جذابيت‌هاي هنري هستند ..و ترويج رويکرد انديشه محور در توليد و مواجهه با آثار سينمايي از جمله رويكردهاي محتوايي اين نشريه است.