سرزمين من

معرفي داشته‌هاي تاريخي و طبيعي ايران

ماهنامه همشهري سرزمين من، متفاوت‌ترين مجله کشور براي معرفي داشته‌هاي تاريخي و طبيعي ايران است كه در آن بناها و محوطه‌هاي تاريخي، طبيعت و حيات وحش و آداب و رسوم زندگي مردم اين سرزمين را با چاپ نفيس در گزارش‌ها و مقاله‌هاي علمي و خواندني همراه با تصاوير ديدني پيش چشم خواننده مي‌گذارد. اين مجله تنها و نخستين مجله ايراني است که طبق استاندارهاي بين‌المللي براي معرفي ميراث فرهنگي، معنوي و طبيعي سرزمين ما منتشر مي‌شود. اين مجله از نظر فرم و ارايه محتوا يکي از معدود مجلاتي است که در جهان با رويکرد پرداختن به حوزه فرهنگ، تاريخ و طبيعت منتشر مي‌شود. اين مجله علاوه‌بر اثرگذاري بر قشر فرهيخته و متخصصان توانسته است در فروش دکه موفق باشد و نظر عموم مخاطبان را به خود جلب کند. اعضاي اين مجله ثبت جهاني دريانوردي در خليج‌فارس را نيز در پرونده فعاليت‌هاي خود دارند.