كوركور مهاجر

نویسنده: شماره: 95
شاهین‌ها را به‌عنوان پرندگانی تیزپرواز و شكارگرانی موفق می‌شناسند؛ كوركور سیاه هم از تیره همان پرندگان است؛ پرنده‌ای با جثه‌ای متوسط كه از نظر حفاظتی جمعیت خوبی در ایران دارد....
شاهین‌ها را به‌عنوان پرندگانی تیزپرواز و شكارگرانی موفق می‌شناسند؛ كوركور سیاه هم از تیره همان پرندگان است؛ پرنده‌ای با جثه‌ای متوسط كه از نظر حفاظتی جمعیت خوبی در ایران دارد. این شكارچیان مهاجر، از اواخر تابستان وارد کشور می‌شوند و اواخر پاییز و اوایل زمستان با سرد شدن هوا ایران را به مقصد مكان‌های گرم‌تر ترك می‌كنند. كوركورها خانواده بزرگی دارند كه از میان آن‌ها تنها یك گونه یعنی كوركور سیاه به ایران می‌آید كه البته جمعیت قابل‌توجهی دارند. این پرنده‌ها كه در پرواز مهارت ویژه‌ای دارند، در فرود هم می‌توانند بسیار عالی باشند. آن‌ها به صورت ناگهانی و روی پا به زمین می‌نشینند وهمین كارشان باعث شده در مواقع شكار بسیار موفق عمل كنند.

همنشینی زغن و زاغ
برای شاعران ایران همنشینی زاغ و زغن الهام‌بخش بوده و در وصف این دو شعرهای زیادی سروده شده است. حافظ می‌گوید: «دولت از مرغ همایون طلب و سایه او / زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود». احتمالا در نظم فارسی، همنشینی زاغ و زغن را به دلیل شباهت نزدیک آهنگ نام‌‌شان به كار برده باشند، اما در واقعیت هم بین این دو شباهتی وجود دارد. این تشابه را در رفتار مشابه شیوه زیست و تغذیه‌شان در طبیعت می‌توان دید، همان چیزی كه آن‌ها را حداقل بر سر منابع مشترک غذایی همنشین كرده است. هر دوی این پرنده‌ها در محیط‌های نزدیک به جوامع انسانی و مکان‌های دفع زباله و دورریز موادغذایی به جست‌وجوی غذا می‌پردازند و به نوعی رقیب غذایی هم به‌شمار می‌روند تا ناخواسته همنشین هم شوند. البته نه همنشینی به معنای دوستی؛ چرا كه هر یک سعی در بیرون راندن دیگری دارد. «طوسی» در کتاب «عجایب المخلوقات»، زغن را پرنده‌ای شبیه کلاغ دانسته است: «زغن حداه گویند، مردارخوار است. کلاغ با زغن دشمنی دارد و تخمش را به‌جای بیضه او نهد. تخم زغن را اگر عوض کنند، موقعی که بچه بیرون بیاید و ببیند که بچه خودش نیست، غریو کند و دیگر زغن‌ها را جمع کند و ماده وی را بکشند. زغن مرغی است خسیس، تخم وی سپید باشد و بر خلاف تخم کلاغ که پیسه بود... چون زغن بیمار شود سرگین بخورد، به شود، و اگر چیزی سرخ ببیند برباید، پندارد که گوشت است...
عكس:سپند بختیاری