عشق ایرانی هند

نویسنده: رضا یوسفی شماره: 95
می‌گویند بیشتر آثار هنری مرتبط با ایران در هند، یادگار دوران حضور هنرمندان ایرانی در این كشور است. همان زمانی كه به‌دلیل برخی تعصبات مذهبی در دوره شاه‌تهماسب صفوی، بسیاری از هنرمندان ایرانی به هند مهاجرت كردند...
می‌گویند بیشتر آثار هنری مرتبط با ایران در هند، یادگار دوران حضور هنرمندان ایرانی در این كشور است. همان زمانی كه به‌دلیل برخی تعصبات مذهبی در دوره شاه‌تهماسب صفوی، بسیاری از هنرمندان ایرانی به هند مهاجرت كردند. زمانی كه ایران و هند هم‌مرز بودند؛ اگرچه اشتراكات فرهنگی ایران و همسایگانش، محدود به مهاجرت هنرمندان نیست و عناصر مختلفی این همسایگان قدیمی را به هم پیوند داده است. در دوره گوركانیان هند، بنایی در این كشور ساخته شد كه یادگار این اشتراك فرهنگی است. عمارت معروف «تاج‌محل» که شهرتی جهانی دارد، توسط «شاه‌جهان» در شهر «آگرا»ی هند و به پیروی از معماری ایرانی بنا شد. علاوه بر معماری ایرانی که در اجزای بنا به کار رفته، انگیزه ساخت کاخ هم برخاسته از عشق شاه‌جهان به همسر ایرانی‌اش «ممتاز محل» بود و تاج‌محل بعد از درگذشت همسر محبوبش و به عنوان بنای یادبود برای او ساخته شد. علاوه بر ایرانیانی که به هند سفر می‌کنند، بسیاری از گردشگران بین‌المللی هم به تماشای این بنای زیبا می‌روند...
 عکس: بابك امین تفرشی