گوزن‌های قرق

نویسنده:
پاییز كه از راه برسد، فصل گاوبانگی گوزن‌هاست و انتخاب جفت. گوزن‌های قرمز در طبیعت، بانگ‌های بلند می‌كشند و ماده‌ها را به سمت خود فرامی‌خوانند...
 گلستان      پاییز كه از راه برسد، فصل گاوبانگی گوزن‌هاست و انتخاب جفت. گوزن‌های قرمز در طبیعت، بانگ‌های بلند می‌كشند و ماده‌ها را به سمت خود فرامی‌خوانند. دیدن این رفتار گوزن‌های قرمز در «پارك جنگلی قرق» گرگان برای عموم راحت‌تر است؛ منطقه‌ای در ۲۴ کیلومترى شرق گرگان و در مسیر جاده اصلى گرگان ـ مشهد، كه سال‌هاست زیستگاهی برای این گونه از جانوران شده است...  

عكس: مجید حجتی

11.jpg


ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code