گورستان پلكانی

نویسنده: محسن ظهوری
كاوش‌ها در مناطق باستانی و تاریخی ایران در جریان است و باستان‌شناسان با كمك آثار یا نشانه‌هایی كه در ترانشه‌ها می‌یابند، پازل تاریخ روزهای دور ایران را كامل می‌كنند...
كاوش‌ها در مناطق باستانی و تاریخی ایران در جریان است و باستان‌شناسان با كمك آثار یا نشانه‌هایی كه در ترانشه‌ها می‌یابند، پازل تاریخ روزهای دور ایران را كامل می‌كنند. به‌تازگی كاوش‌های تازه یك گروه از این باستان‌شناسان در یكی از محوطه‌های تاریخی استان گیلان، به نتایج جالبی رسیده‌اند؛ كشف یك گورستان پلكانی. این گورها به‌صورت پلكانی در دامنه صخره‌ای نسبتا بلند ساخته شده بودند و احتمالا از یك سنت تدفینی خاصی خبر می‌دهند.گورستان باستانی «اسب ریسه» محوطه تاریخی مربوط به عصر آهن است كه به‌دلیل وجود گوردخمه‌های افقی بر صخره‌ها تا حدودی با سایر محوطه‌های تاریخی و گورستانی در استان گیلان و شمال کشور متفاوت است. نكته جالب توجه این كشف آن است كه ترانشه‌هایی در فضاهای اطراف این گورها نشان داده است، در این محل دیوارها و اتاق‌هایی وجود داشته‌اند كه احتمالا با قبور مرتبط بودند.  هدف از این کاوش، شناسایی توالی دوره‌های تاریخی در محوطه اسب ریسه «مجید کوهی»، سرپرست کاوش در این گورستان باستانی در این زمینه می‌گوید: «از دوره پیشاتاریخ، اشیایی مفرغی و تعدادی سفال متعلق به عصر آهن به‌دست آمده‌اند و بیشتر سفال‌های کشف شده از دوره تاریخی مربوط به دوره‌های ساسانی و اشکانی هستند، اما فعلا از دوره اسلامی آثاری به دست نیامده است.»...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code