وانك اصفهان؛ کلیسایی که 4 قرن از بنای آن می‌گذرد

گذری بر یک دیر 400 ساله

نویسنده:
وانك در جلفای نو ساخته شد؛ كليسايي كه شباهتي با ديگر كليساهاي ارامنه نداشت، همچنان كه محل ساختش جلفا هم جلفاي ارمنستان نبود.
در میان خطوط طلایی کتیبة سردر ورودي‌اش، ثواب عبادت در آن نثار درگذشتگان و بازماندگان سازندگان کلیسا شده است؛ همان ارمنی‌هايی که در ابتدای سده یازدهم، به دستور شاه عباس صفوی راهی فلات مرکزی ایران شدند. از اين ماجرا 410 سال مي‌گذرد؛ سال 982 خورشيدي (1012 ه.ق) بود كه شاه عباس به بهانه گردش و شکار از پایتخت بیرون زد و خود را به آذربایجان رساند تا بر پیشانی سپاه قزلباش‌، سرزمین‌هایی را پس بگیرد که 13 سال پيش از آن، به عثمانیان واگذار کرده ‌بود. پیش از شروع سرمای زمستان، بخش بزرگی از آذربایجان، ارمنستان و قره‌باغ توسط شاه صفوي فتح شد و ارمنیان جلفا، با سرهای سربازان عثمانی بر سر نیزه‌هايشان، به استقبال شاه فاتح رفتند. اما اين شادي پايدار نماند و یورش «جغال اوغلی» ـ سردار عثمانی ـ به سپاه تحلیل رفتة قزلباشان، ورق را برگرداند. پس نقشه جنگ عوض شد و سپاهیان قزلباش به جنوب رودخانه ارس عقب نشستند تا با باقی گذاشتن زمین سوخته، سپاه عثمانی درمانده‌ شود. به همين دليل هم شاه صفوی دستور خالی کردن نخجوان و جلفا از سکنه را صادر‌کرد. مي توان گفت ساخت كليساي وانك در اصفهان ریشه در این رویداد تاریخی دارد....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code