چشم‌انداز سبز زاگرسی

نویسنده: عكس: ناصر گل‌نظری
كردستان/ زمستان‌های سرد و برفی ‌كوهستان زاگرس بركت را در بهار و تابستان به دامنه‌ها می‌آورد...
كردستان/ زمستان‌های سرد و برفی ‌كوهستان زاگرس بركت را در بهار و تابستان به دامنه‌ها می‌آورد. از جوشش چشمه‌ها و جریان رودخانه‌های پرآب، نه فقط باغ‌های میوه انبوه می‌شوند كه زمین‌های كشاورزی هم سبز می‌شوند و خوشه‌های بلند گندم و جو به بار می‌نشینند...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code