چرا این جنگل شور است؟

نویسنده: افشین دانه‌كار
آن را «حرا» نامیده‌اند؛ درختی كه خاصیت منحصربه‌فردی دارد و سازوكار زندگی‌اش با دیگر گیاهان متفاوت است. درختی كه نمك دریا را تصفیه كرده، تنها آب شیرین آن را استفاده می‌كند. این درخت‌ها كه به آن‌ها «مانگرو» می‌گویند، در جهان 63 گونه دارند كه دو گونه منحصربه‌فردشان به نام حرا و «چندل» در ایران زندگی می‌كنند...
 عكس: علیرضا امری كاظمی  |  آن را «حرا» نامیده‌اند؛ درختی كه خاصیت منحصربه‌فردی دارد و سازوكار زندگی‌اش با دیگر گیاهان متفاوت است. درختی كه نمك دریا را تصفیه كرده،  تنها آب شیرین آن را استفاده می‌كند. این درخت‌ها كه به آن‌ها «مانگرو» می‌گویند، در جهان 63 گونه دارند كه دو گونه منحصربه‌فردشان به نام حرا و «چندل» در ایران زندگی می‌كنند. از چندل‌های ایران چیزی زیادی باقی نمانده است و بهترین آن‌ها را می‌توان در جنوب شهر «سیریك» در استان هرمزگان پیدا كرد. یكی از مهم‌ترین رویشگاه‌های طبیعی حرا در ایران جزیره قشم است. این جنگل‌ها در حوالی این جزیره، بندر پُل، جزیره هرمز و بندر خمیر به چشم می‌خورند و در بوشهر به پایان می‌رسند. جنگل‌های حرا نه فقط برای خود كه برای بسیاری از گونه‌های جانوری حیات ایجاد كرده‌اند و آبراهه‌هایشان با پرندگان زیبا و طبیعت بکر وحشی‌اش جزء مناطق دیدنی ایران هستند. حرا منبع زندگی است. این زیستگاه سبز كه از شوری نمك دریا برای خود زندگی ساخته، محل رشد موجودات كف‌زی همچون بی‌مهرگان، دوكفه‌ای‌ها، صدف‌ها وكرم‌هاست؛ زنجیره‌ای غذایی كه مقدمه داستان حیات جانوری در میان این شاخه‌های سبز تودرتو است. جنگل‌های حرا محل زندگی نزدیك به 90 گونه ماهی است و در ریشه آن‌ها چهار گونه میگوی شناخته شده زندگی می‌كنند. این جنگل‌ها در قشم زیستگاه بیش از 110گونه پرنده هستند که هر یک به نوعی به آن وابسته‌اند. حدود 3/1درصد گونه‌های پرندگان و 25درصد پرندگان ایران در این جنگل‌ها در جمعیتی بین 30 تا 50 هزار دیده شده‌اند. بعضی از این پرندگان بومی هستند و بعضی هم بعد از كیلومترها پرواز از سرزمین‌های شمالی از سمت روسیه خود را به پناهگاه‌های حرا می‌رسانند اما حرا چگونه توانسته خود را با محیط شور دریا وفق دهد و حیاتی چنین اعجاب‌انگیز به‌وجود آورد؟....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code