پخت بركـت

نویسنده: الهام مختاری
وقتی دود در دودكش‌ تنورخانه‌های روستا می‌پیچد، زندگی با بوی نان و آتش دوباره در خانه‌ها و كوچه‌ها به جریان می‌افتد...
وقتی دود در دودكش‌ تنورخانه‌های روستا می‌پیچد، زندگی با بوی نان و آتش دوباره در خانه‌ها و كوچه‌ها به جریان می‌افتد. زن قبل از طلوع آفتاب، آتش به جان تنور انداخته و مشغول چانه كردن خمیر سبك و وَرآمده‌ای است كه با مهارت و زحمت یك‌ساعت قبل به خوبی عملش آورده. نان‌ها به زودی برای صبحانه آماده می‌شوند و اهل خانه، مشتاقانه منتظر دست‌پخت گرم مادر هستند. هر گوشه از شهرها و روستاهای ایران، پر است از انواع نان و روش‌های پخت آن، كه بعضی اوقات تنها نامش در زبان مردم هر شهر تفاوت دارد و گاه نانی است خاص آن ناحیه كه ابداع مردمانش است؛ نان‌هایی كه همگی از آرد و آب و نمك ساخته شده‌اند. این نان‌ها گاهی بر تابه‌های داغ و وارونه بر آتش هیزم‌ها برشته می‌شوند و گاهی در هُرم تنورهای گِلی پخته یا در زیر خاكستر اجاق خانه‌ها دفن می‌شوند تا با گرمای ملایمی پخته شوند و اهل خانه را با طعم بی‌نظیرش غافلگیر می‌كنند یا در روغن مرغوب، سرخ شده و محبوب بچه‌های خانواده می‌شوند. این قوت غالب مردم كه بودنش، زندگی و نبودنش، قحطی و مرگ می‌آورد، در جغرافیای سرزمین‌مان به ذائقه و سلیقه مردمانش طعم‌های مختلفی دارد و هر چه باشد نعمت است و بركتی بر سفره‌های ایرانی. در پرونده پیش‌رو از «مردم ایران» به سراغ نان و چند روش پخت سنتی آن در بین مردم ایران رفته‌ایم، كه اغلب زنان این سرزمین بر سفره‌ خانواده می‌گذاشتند؛ اگر چه پخت سنتی نان در سبك زندگی امروز بسیار رنگ باخته است...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code