هم‌راهـان

نویسنده:
در شماره قبل از شما مخاطبان و همراهان عزیز ماهنامه «سرزمین من» خواستیم تا داستان همراهی‌تان با مجله را در این سال‌ها به صورت عكس یا متن برای ما بفرستید...
در شماره قبل از شما مخاطبان و همراهان عزیز ماهنامه «سرزمین من» خواستیم تا داستان همراهی‌تان با مجله را در این  سال‌ها به صورت عكس یا متن برای ما بفرستید. عده‌ای از دوستان از آرشیو مجله‌های سرزمین‌من در خانه شان عكس گرفتند و فرستادند و برخی هم با شماره هایی كه دوستش داشتند. در كنار این دوستان، بعضی از مخاطبان هم عكس‌های سفرهای خود را برای  ما فرستادند؛ سفرهایی كه با همراهی بخش «راهنمای سفر»  مجله انجام داده‌اند...

14.jpg
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code