چهـره‌ ماندگـار

نقشه‌نگار جاودان

نویسنده: ساغر بهادرانی
ایران سرزمینی است پهناور که ویژگی‌های اقلیمی متفاوتش از لحاظ جغرافیایی مورد توجه و بررسی بوده است. دانشمندان زیادی به مطالعه و واکاوی موقعیت و مختصات آن پرداخته و حاصل مطالعاتشان تا سال‌های سال راهگشای اندیشمندان و مردمانی است که به دانش‌افزایی و آگاهی از ایران مشغولند...
ایران سرزمینی است پهناور که ویژگی‌های اقلیمی متفاوتش  از لحاظ جغرافیایی مورد توجه و بررسی بوده است. دانشمندان زیادی به مطالعه و واکاوی موقعیت و مختصات آن پرداخته و حاصل مطالعاتشان تا سال‌های سال راهگشای اندیشمندان و مردمانی است که به دانش‌افزایی و آگاهی از ایران مشغولند. عباس سحاب بی‌شک یکی از آن‌هاست؛ مردی که با تسلط بر دانش نقشه‌نگاری و ترسیم نقشه‌های مختلف از ایران و کشورهای مختلف، کمک شایانی به دانش جغرافیا در ایران کرده است و در جذب جوانان به این رشته بسیار موفق بوده است؛ به‌طوری که نام و آوازه‌اش نه تنها در ایران که در مجامع بین‌المللی مطرح‌شده و اعتباری برای کشورمان محسوب می‌شود.

عاشق نقشه
«عباس» تنها پسر «ابوالقاسم سحاب» در سوم دی‌ماه 1300 خورشیدی در روستای «فم» تفرش متولد شد. پدرش صاحب آثار بسیار در زمینه‌های تاریخی، جغرافیایی، دینی، فرهنگی و هنری بود. عباس از همان کودکی و با تشویق‌های پدر، یادگیری را از سر گرفت و در مکتب درس «ملاحسین شاهمیری» شاگردی کرد. هفت ساله بود که برای ادامه تحصیل عازم تهران شد و به مدرسه «کمالیه» رفت. از دوران مدرسه تحت تعالیم پدر بود و در کنار کارهای روزمره و تحصیل، به مطالعه و تماشای نوشته‌ها و آثار پدر می‌پرداخت...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code