طلب غرق‌شده

نویسنده:
آيين‌هاي مرتبط با دريانوردي روزگاري در سرتاسر استان‌هاي همجوار خليج‌فارس و درياي عمان وجود داشت.
 اما امروزه بيشترين نمونه‌هاي به‌جا مانده‌اش را مي‌توان در استان هرمزگان ديد. «اَسوا» یا «اَزوا» كه تصوير اجراي آن را در بندر «لافت» جزيره قشم مي‌بينيد، یکي از اين مراسم آیینی است كه نوعي سرود كار است. بعضی بر این باورند که زمان اجراي اين آیين در گذشته، وقتي بوده كه يكي از اهالي در دریا غرق می‌شده و عده‌اي در ساحل با کوبیدن بر روی دهل‌ها و خواندن آوازهای دسته‌جمعی جسد او را از خداوند طلب مي‌كردند.....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code