طبیعت شهر ری

نویسنده: عكس: محمدرسول حسن‌پور
دنیای نامحدود عکاسی گاهی ما را به دیدن جزئیات امیدوار می‌كند...
دنیای نامحدود عکاسی گاهی ما را به دیدن جزئیات امیدوار می‌كند. عکاسی توان خلاصه‌گویی و ساده‌گویی و تاکید بر موضوعی خاص را دارد....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code