نگاهي به كليساي وانك یکی از شگفتی‌های معماری مذهبی ایران

صومعه صفوی

نویسنده: محمدمهدی بهمنی
«وانک» اصفهان برای ارمنیان در دوره صفوی ساخته شد. حاصل کار کلیسایی شد که ظاهرا هیچ شباهتی به نمازخانه‌ها و عبادتگاه‌های ارمنستان نداشت.
 وانك در زبان ارمني به معناي «دِیر» یا «صومعه» است. پیش از اینکه برج ناقوس دِیر ساخته شود، ديري بود با گنبدی آجری و ناری‌شکل و دیوارهایی ساده و به دور از هر نوع تزئین رایج. اما فضای اندرونی این غشای ساده‌ آجری، دنیای دیگري داشت؛ آن چنان رنگارنگ و پر زرق و برق که با ورود به آن انگار به دنیای دیگری پا گذاشته باشي؛ دیوارهای گچی، صحنه آزمایش مسیح و حواریون شده بودند. نقاشی‌های رنگارنگ سقف و دیوار کلیسا روایت نقاش ارمنی بودند از وقایعی که شرح‌شان در انجیل آمده ‌بود. نتیجه، نوع متفاوتی از ابنیه مذهبی ارامنه شده بود که تا به حال در هیچ‌كجای دیگر دیده نشده بود. سرزمین جدید با عبادتگاهی غریب. .....



ارسال پیام اشتراک



 
 
 Security code