صورتک‌های سنگی

نویسنده: عکس: مرتضی مرادلی
تهران؛ آب و آفتاب و باد از صخره‌های غول‌پیکر روستای «وردیج» اشکال عجیب و غریبی ساخته‌اند که با کمی تخیل می‌توان آنها را به تصاویر ترسناکی شبیه کرد.
 مخصوصا اگر غروب یک روز زمستان باشد و جاده آرام وردیج به روستای همسایه‌اش «واریش» خلوت‌تر از همیشه باشد. مردم محلی اسم اینجا را «آدمک جیان» یا زمین «آدمک‌های سنگی» گذاشته‌اند. صخره‌‌های سنگی که روبه‌روی وردیج، در کنار جاده  قرار دارند....   ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code