تاريخ

شـورش نسـوان

نویسنده: حسین میرزایی
زنان شورش می‌کنند، در کنار یا برکنار از مردان؛ قاطع و حتی در برخی مواقع خشن‌تر از مردان؛ گاه برای نان، گاه برای عدالت و گاه برای آزادی. تاریخ معاصر ایران از این دست شورش‌ها کم به خود ندیده است....
زنان شورش می‌کنند، در کنار یا برکنار از مردان؛ قاطع و حتی در برخی مواقع خشن‌تر از مردان؛ گاه برای نان، گاه برای عدالت و گاه برای آزادی. تاریخ معاصر ایران از این دست شورش‌ها کم به خود ندیده است. در این گزارش به بازخوانی شماری از شورش‌های مهم زنان در عهد ناصرالدین شاه تا جنبش مشروطه می‌پردازیم؛ شورش‌هایی که وجه غالب آن‌ها حرکت دسته‌جمعی زنان و آمادگی برای اعمال خشونت است. در تاریخ پرهیاهو و پرالتهاب ما، شورش‌ها و سرپیچی‌های بزرگی علیه حكومت‌های وقت صورت گرفته است كه عموما كار مردان بوده است، یا لااقل آنچه مورخان برایمان انتخاب كرده‌اند، شورش‌های مردانه بوده، اما واقعیت این است كه زنان هم در تمام این موارد نقش داشته‌اند و حتی در برخی از آن‌ها خود جلودار و آغازكننده بوده‌اند. در این گزارش، به نادیده‌هایی از شورش‌ها در دوره قاجار، مشروطه و حوالی آن می‌پردازیم كه زنان آغازگر جریانی شورشی بوده‌‌اند؛ جایی كه غم نان و زور حكومت آن‌قدر زیاد شده كه زنان با خشم از خانه بیرون زده‌اند....
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code