سیری در گذشته این سرزمین همراه با عکاس‌های به‌جا مانده از آن روزگار

روزگـار قديـم

نویسنده:
عكس، زبان گويايي است كه گرچه فقط يك لحظه را به ثبت رسانده، اما مي‌تواند ساعت‌ها، ماه‌ها و سال‌ها را در خود نگه داشته و نسل به نسل به آيندگان برساند.
 حدود 170 سال پيش و در اواسط دوره قاجار، عكاسي وارد ايران شد، در كاخ‌هاي سلطنتي پا گرفت، كم‌كم به ميان مردم آمد و چيزي نگذشت كه به يكي از عوامل تاثيرگذار انقلاب مشروطيت تبديل شد. جدا از نقش سياسي ـ اجتماعي عكاسي در آن دوران، بسياري از پژوهش‌هاي تاريخي، باستان‌شناختي و مردم‌شناسي درباره ايران آن زمان را هم مديون عكس‌هاي به‌جامانده از آن دوران هستيم. ....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code