مقاله شما | زمین شناسی

دژ ضحاک

نویسنده: بهارک وحدتی | عکس: علیرضا امری کاظمی
ایرانیان در تمام طول تاریخ به ساختن بناها و سازه‏ هایی پرداخته ‏اند که هم از نظر جانمایی و هم از نظر مهندسی منحصربه‌فرد بوده‏ اند...
ایرانیان در تمام طول تاریخ به ساختن بناها و سازه هایی پرداخته اند که هم از نظر جانمایی و هم از نظر مهندسی منحصربه‌فرد بوده اند. بناهایی که پس از گذشت سال  ها هنوز پابرجا هستند. انتخاب محل قرارگیری این سازه  ها با توجه به کاربری آنها اهمیت بسیاری داشته است و با توجه به اصول علم مهندسی، مشخص است که ایرانیان در گذشته به این اصول آشنایی کامل داشته   اند. یکی از این بناها، «دژ ضحاک» متعلق به دوره ساسانی و اشکانی، در 18 کیلومتری هشترود است. این دژ با کاربری دیده   بانی، در فرازی 250متری از کف دره جای گرفته و گستره  ای وسیع را پیرامون دو رودخانه «قرانقو» و «شورچای» در معرض دید نگهبانان قرار می  داده است...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code