در جوار امامزاده

نویسنده:
محرم كه تمام می‌شود، هنوز یك روز مهم مانده تا عزاداری امام‌حسین(ع) هم در هر سال به پایان برسد؛ روز اربعین، مساجد و تكایا در هر شهر و روستا برای چهلمین روز درگذشت امام‌(ع) و یارانش عزاداری می‌كنند...
 اصفهان    
محرم كه تمام می‌شود، هنوز یك روز مهم مانده تا عزاداری امام‌حسین(ع) هم در هر سال به پایان برسد؛ روز اربعین، مساجد و تكایا در هر شهر و روستا برای چهلمین روز درگذشت امام‌(ع) و یارانش عزاداری می‌كنند. این عزاداری‌ها وقتی به اوج می‌رسد كه دسته‌ها به بقعه مقدسی برسند...
عكس: مجید حجتی
14.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code