درشكه‌های مسلح

نویسنده:
از جمله وسایل نقلیه در ایران یک قرن پیش، درشکه ‏های دواسبه‏ یا چهاراسب ه‏ای بودند که برای جابه‏ جایی مسافران و مرسولات از آنها استفاده می‏ شد.
اغلب درشکه‏ ها با همراهی دو سوار مسلح سفرشان را آغاز می‏ کردند تا در مقابل حمله‏ های احتمالی راهزنان، سلامت به مقصد برسند.....
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code