خورشید شبانه

نویسنده: طاهره رحیمی
یكی از متفاوت‌ترین مراسم سوگواری محرم در ایران، «پولكه‌گردانی» در روستای «شیشوان» از توابع مراغه و جنوب شرقی دریاچه ارومیه است....
یكی از متفاوت‌ترین مراسم سوگواری محرم در ایران، «پولكه‌گردانی» در روستای «شیشوان» از توابع مراغه و جنوب شرقی دریاچه ارومیه است.«پولكه»‌ گلوله‌های آتشینی است كه با كمك پارچه‌های باقی مانده در خانه درست می‌شود، با نفت روشن می‌ماند و در آسمان گردانده می‌شود. این مراسم به‌نوعی رجزخوانی برای دشمنان امام حسین(ع) و اعلام حمایت نمادین از او در شبی است كه گفته می‌شود، بسیاری از سپاهیان امام، شبانه لشكر او را ترك كردند.

 سوگواری در رزمگاه
برای آن‌كه محل مناسبی برای تماشای مراسم داشته باشید، از قبل در میدان اصلی جا پیدا كنید.

  پولكه‌گردانی نوجوانان: مراسم از بعدازظهر شروع می‌شود و دسته‌های هشت محله روستا به سمت میدان اصلی روستا ‌می‌روند. تقریبا حوالی غروب دسته‌ها به مسجد اصلی روستا می‌رسند و روبه‌روی آن، مراسم پولكه‌گردانی را شروع می‌كنند. نوجوانان كه معمولا پولكه‌های كوچك‌تری دارند، آغازگر مراسم هستند....
عکس: بهرام تندرانارسال پیام اشتراک 
 
 Security code