حقانیت جهانی

نویسنده: محسن ظهوری
این روزها با عناد برخی سیاستمداران خارجی، دوباره دعوا بر سر نام خلیج فارس از سر گرفته شده است. متاسفانه با این‌كه ما در داخل كشور روی نام خلیج‌فارس بسیار تاكید می‌كنیم، اما در عرصه بین‌الملل، كارهای بسیار كمی انجام شده...
این روزها با عناد برخی سیاستمداران خارجی، دوباره دعوا بر سر نام خلیج فارس از سر گرفته شده است. متاسفانه با این‌كه ما در داخل كشور روی نام خلیج‌فارس بسیار تاكید می‌كنیم، اما در عرصه بین‌الملل، كارهای بسیار كمی انجام شده.
یكی از معدود موارد كارهایی كه برای اثبات حقانیت نام خلیج‌فارس در مجامع بین‌المللی انجام شد، مربوط به شش سال پیش، و ثبت پرونده‌ای درباره «لنج رانی و لنج‌سازی ایرانیان در خلیج‌فارس» بود. پرونده‌ای كه با ثبت آن برای نخستین بار نام خلیج فارس در فهرست آثار جهانی یونسكو آمد.  این پرونده به سفارش سازمان میراث‌فرهنگی، توسط تحریریه «سرزمین‌من» تهیه و به یونسكو ارسال شد، پرونده‌ای كه برای انجام آن تنها 20 روز فرصت بود تا كشورهای جنوب خلیج‌فارس، پرونده مشابهی را با نام جعلی خود بر این آب‌ها به یونسكو نفرستند. 20 روز زمان برای پژوهش كتابخانه‌ای، پژوهش میدانی، ساخت فیلم مستند، تدوین فرم‌های استناد، تهیه عكس‌های قدیمی از موضوعات و تهیه عكس‌های جدید از موضوعات. باید نه تنها، تمام مستندات تاریخی جمع‌آوری می‌شد، بلكه در یك عملیات میدانی از «جاسك» به آبادان، وضعیت تمام اسكله‌ها با عكس و فیلم و مصاحبه، ضبط می‌شد...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code