ایرانیان با ساخت اسطرلاب گام بزرگی در علم نجوم برداشتند

جام جهان‌نما

نویسنده:
«جام جم» كه می‌گویند همین است؛ ابزاری كه طبق روایات قدیمی، جمشید پادشاه اسطوره‌ای در آن می‌نگریست و از بودن هر چیز آگاه می‌شد.
 جام جم، جام جهان‌نمای جمشید بود و مهم‌ترین ابزار قدرتش. باید هم چنین می‌بود؛ علم مهم‌ترین عنصر قدرت است و ابزار علم راه دستیابی به آن. پس جام جم یا همان كه امروز به «اسطرلاب» می‌شناسیم، دریچه‌ای تازه برای پادشاه جم گشود. اسطرلاب، پنجره‌ای بود به آسمان، برای انسانی كه هنوز هیچ ابزاری برای رصد ستارگان در اختیار ندارد. هنوز از احوالات آسمان بالای سرش آگاه نبود و نورهای درخشان نشسته بر این آسمان، ذهن كنجكاوش را تحریك می‌كرد. ایرانیان كنجكاو، اسطرلاب را ساختند تا بتوانند بخشی از این رازها را كشف كنند. ابزاری كه به مرور آن‌قدر پیشرفت كرد تا به‌وسیله آن محل ستارگان در آسمان، طول و عرض جغرافیایی و زاویه تابش خورشید بر زمین را دانستند. اسطرلاب، یكی از ابزارهای پیشرفت علم در ایران بود؛ به خصوص سال‌ها پس از ورود اسلام به ایران و ظهور دانشمندان بزرگی چون «خواجه‌نصیرالدین طوسی»، «عبدالرحمان صوفی» و «ابن‌هیثم» كه در دربار خلفای عربی به رصد ستارگان مشغول شدند.....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code