جامع‌التواریخ جهانی شد

نویسنده: مریم كاظمی
كتاب «جوامع التواریخ» یا «تاریخ رشیدی»، اثری مربوط به اواخر سده هفتم و اوایل سده هشتم هجری در فهرست حافظه جهانی یونسكو به ثبت رسید. با ثبت این اثر، تعداد آثار مكتوب ایرانی در این فهرست یونسكو به 10 اثر رسید...
كتاب «جوامع التواریخ» یا «تاریخ رشیدی»، اثری مربوط به اواخر سده هفتم و اوایل سده هشتم هجری در فهرست حافظه جهانی یونسكو به ثبت رسید. با ثبت این اثر، تعداد آثار مكتوب ایرانی در این فهرست یونسكو به 10 اثر رسید. جامع‌التواریخ نوشته «رشیدالدین فضل‌الله همدانی» كتابی است درباره اسطوره‌ها، باورها، فرهنگ و تاریخ ایران تا دوره مغول كه به سفارش «غازان خان»، پادشاه ایلخانی نوشت، اما پس از درگذشت او كتاب به «الجایتو»، سلطان بعدی تقدیم شد.
یونسکو از سال 1992(1371) شروع به ثبت این آثار با عنوان حافظه جهانی کرد تا نه ‌فقط محلی برای ثبت مستندات ارزشمند به‌وجود بیاورد و زمینه استفاده از آن‌ها را در سراسر جهان فراهم کند که با ثبت این آثار و مشخص‌شدن مالکیت آن‌ها، زمینه تاراج و دادوستد غیرقانونی آن‌ها را کم کند. این مستندات نه ‌فقط به خاطر تهدیدهایی که در گذشته همچون جنگ‌ها، آشوب‌های اجتماعی و عوامل طبیعی از بین می‌رفتند که در دوره حاضر قاچاقچیان آثار باستانی نیز به روند تخریب این اسناد جهانی دامن می‌زنند.
شاهنامه بایسنغری از کاخ موزه گلستان (2007)(1386)، وقفنامه رَبع‌رشیدی از کتابخانه مرکزی تبریز (2007)، مجموعه اسناد تشکیلات اداری دوره صفویه آستان قدس رضوی از سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی (2009)(1388)، مجموعه‌ای از پنج نسخه خطی پنج‌گنج یا خمسه‌نظامی‌گنجوی از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، کتابخانه و موزه ملی‌ملک، موزه ملی‌ایران، کاخ موزه‌گلستان و کتابخانه مدرسه‌عالی‌شهید‌مطهری (2011)(1390)، التفهیم لاوائل صناعه ‌التنجیم ابوریحان بیرونی از کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (2011)، ذخیره خوارزمشاهی از کتابخانه مدرسه‌عالی‌شهید مطهری (2013)(1392)، نقشه‌های دوره قاجار ایران از مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه (2013) دو کتاب «کلیات» سعدی و «مسالک‌الممالک» اصطخری (2015)(1394)  تاكنون در فهرست حافظه جهانی یونسكو به ثبت رسیده است...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code