تهران، مسیركوهنوردی‌کلک‌چال

نویسنده: عكس: علیرضا متولی
آدمی که خود ریشه در طبیعت دارد، همیشه در تلاش است تا بر آن چیره شود و طبیعت را منهای حضور خودش تعریف می‌کند.
نمایشی زیبا و موفق از غالب شدن انسان بر طبیعت سخت و خشن زمستانی و تسلط بر آن، در کادر و نمایی زیبا. عکس برشی افقی با میدان دید وسیع دارد با عمق میدان زیاد.....  ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code