تمنای باران

نویسنده: عكس: سیامك ایمان‌پور
خراسان رضوی / مراسم آئینی باران‌خواهی در هر منطقه از ایران به رسم و شکلی برپاست...
خراسان رضوی / مراسم آئینی باران‌خواهی در هر منطقه از ایران به رسم و شکلی برپاست، اما وجه مشترک و پایان‌بخش تمام آنها، نذر و نیار و طلب باران از خداوند است...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code