راهنمای بازدید از موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان

تماشای هنر‌صنعتی

نویسنده: سمیه حسین‌آبادی
از بذری که «حاج ‌اکبر صنعتی‌زاده» حدود 90 سال پیش در حوالی باغ‌ملی کرمان کاشت، درختی به بار نشست که نام او را برای همیشه در فرهنگ ایران جاودانه کرد و میوه‌های پرثمری داد که یکی از آنها استاد نقاش و مجمسه‌ساز «سیدعلی‌اکبر صنعتی» است.
صنعتی‌زاده در سال 1295 پرورشگاهی را تاسیس کرد و چند سال بعد «علی‌اکبر» 8 ساله که پدرش را به‌خاطر طاعون از دست داده و مادرش توانایی مالی بزرگ کردنش را نداشت، روانه آن شد. علی‌اکبر نوجوان به دلیل ذوق و خلاقیت از آنجا راهی مدرسه «صنايع مستظرفه» تهران شد تا بعدها از او مردی ساخته شود که یکی از هنرمندان مهم ایران لقب بگیرد. پرورشگاه در سال 1356 تبدیل به «موزه هنرهای معاصر صنعتی» کرمان شد و آثاری از هنرمندان مدرن ایران را در خود جای داد. این موزه با حدود یک هزار و 200 اثر که تقریبا نیمی از آنها آثار استاد صنعتی است، دومین موزه هنرهای معاصر ایران است. البته نه فقط به خاطر آثار مهمی از هنرمندانی چون «کمال‌الملک»، «سهراب سپهری» و «پرویز تناولی»بلکه به خاطر آثاری از هنرمندان مطرح جهانی مثل:  «اگوست رودن»، «هنری مور» و «آلبر مارکه».....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code