تعلق به سرزمین، هویت ما را می‌سازد

نویسنده:
در تصاویر دکتر الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران را هنگام بازدید از روند تولید مجله و همچنین درحالی كه نسخه‌ای از «سرزمین‌من» و عكسی از گربه شنی ایران را در دست دارد، می‌بینید...
در تصاویر دکتر الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران را هنگام بازدید از روند تولید مجله و همچنین درحالی كه نسخه‌ای از «سرزمین‌من» و عكسی از گربه شنی ایران را در دست دارد، می‌بینید. اواخر شهریورماه بود كه «الهام فخاری» نماینده مردم تهران در پنجمین دوره شورای شهر تهران به دفتر «سرزمین‌من» آمد و مهمان تحریریه مجله شد. او در این ملاقات دوستانه با توجه به علاقه‌اش به محیط‌زیست توجه ویژه‌ای به بخش حیات‌وحش مجله نشان داد.
الهام فخاری در گفت و گو با «سرزمین من» از اهمیت هویت در رفتار اجتماعی و فردی شهروندان گفت و بر نقش تعلق و دلبستگی به سرزمین بر شکل‌گیری هویت فردی و اجتماعی شهروندان تاکید کرد. او همچنین نوجوانان را یكی از مهم‌ترین بخش‌های جامعه دانست و از تحریریه مجله هم خواست كه هر كاری می‌توانند برای این قشر انجام دهند. مشروح این گفت‌وگو را می توانید در شماره بعدی «سرزمین من» بخوانید./ عكس: جواد گلزارارسال پیام اشتراک 
 
 Security code