تاریخ شهرداری

نویسنده: فرزانه ابراهیم‌زاده
وقتی آقامحمدخان به همراه ایل قاجار روی خاک تهران قدم زد، كمتر کسی تصورش را می‌كرد كه این قریه با آن خانه‌های زیرزمینی‌اش که از قزوین و اصفهان و شیراز کوچک‌تر و کم‌جمعیت‌تر بود و ساختار شهری منظمی نداشت...
وقتی آقامحمدخان به همراه ایل قاجار روی خاک تهران قدم زد، كمتر کسی تصورش را می‌كرد كه این قریه با آن خانه‌های زیرزمینی‌اش که از قزوین و اصفهان و شیراز کوچک‌تر و کم‌جمعیت‌تر بود و ساختار شهری منظمی نداشت، بتواند دوام بیاورد و حتی چندسال پایتخت ایران بماند، اما همان‌طور که آقامحمدخان به این شهر اعتماد کرد، تهران بی‌قانون و ساختار قدیمی شهری آن روزگار، دوام آورد تا یکی از پایتخت‌های مهم خاورمیانه شود؛ شهری که چند صد سال پیش و از روز پایتختی، روند رشد خود را به کندی طی کرد و در کمتر از 20 سال، به شهری پر رفت و آمد با آهنگ رشد سریع تبدیل شد؛ شهری که نیازمند نظام شهری بود که تا آن روز برایش تعریف نشده بود؛ نظام‌شهری که نه تنها نظم و نسق اداره شهر را برعهده می‌گرفت، که حفاظت بر آن را سرپرستی می‌کرد. نظامی که البته با نگاهی به پیشینه تاریخی اداره شهری یعنی «نظام احتسابیه» طراحی کردند. نظامی که پایه شکل‌گیری «بلدیه» یا همان «شهرداری» امروزی شد. نهادی که حالا در 110 سالگی خود، پنجاه و نهمین شهردار خود را پذیرا شده است...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code