بهشهر، روستای اورست

نویسنده: عكس: فرزانه عابدنیا
کودکان در محیط بازی‌شان هوشیار هستند، آنها خیلی سریع واکنش نشان می‌دهند و ژست و قیافه می‌گیرند و از حالت طبیعی خودشان خارج می‌شوند.
 حضور طولانی و ماندن در فضای آن‌ها می‌تواند به ما در تولید عکس‌های طبیعی‌تر کمک کند و آنها را آگاهانه‌تر به محیطی که در آن قرار گرفته اند ربط دهیم تا بر این اساس به ترکیب‌بندی زیباتر و بیانی محتوایی‌تر برسیم. برش نابه‌جا، قرار دادن سریع موضوع در وسط کادر، عدم کنترل مناسب نور و ناتوانی در ارتباط مکانی کودک، از ایرادهای این عکس به‌حساب می‌آیند....  ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code