بــازی تــاج و تخــت

نویسنده:
با مرگ كمبوجیه، هفت بزرگ‌زاده پارسی تصمیم می‌گیرند تا كسی را كه به جانشینی او بر تخت نشسته و خود را «بردیا» پسر كوروش نامیده بكشند؛ چرا كه معتقدند او «گئومات» مغ است و تخت را غصب كرده...
با مرگ كمبوجیه، هفت بزرگ‌زاده پارسی تصمیم می‌گیرند تا كسی را كه به جانشینی او بر تخت نشسته و خود را «بردیا» پسر كوروش نامیده بكشند؛ چرا كه معتقدند او «گئومات» مغ است و تخت را غصب كرده. در قسمت قبل داستان بازی تاج و تخت ایرانی، ماجرای این كشمكش و به قدرت رسیدن داریوش را كه یكی از این هفت بزرگ‌زاده بود، خواندید. زمانی كه داریوش یكم هخامنشی، بر تخت می‌نشیند، سرزمین‌های تابع ایران دست به شورش می‌زنند و همانطور كه در قسمت قبل خواندید، داریوش و فرماندهان وفادارش در مدت تقریبا 15 ماه یعنی از هفتم مهر 522 تا هشتم دی 521 ق.م، 19 شورش را سرکوب و 9 مدعی پادشاهی را به اسارت درآوردند و نابود کردند.
تاكنون در 9 قسمت منتشر شده از «بازی تاج و تخت» مجله «سرزمین‌من»، از عیلام تا پادشاهی داریوش را خوانده‌ایم. تاریخ كشاكش قدرت در ایران را دنبال كرده‌ایم؛ نبردهای پیاپی ایرانیان دوره عیلام با تمدن‌ آشور در بین‌النهرین، ورود امپراتوری مادها به عرصه قدرت، آمدن كوروش از انشان پارس و فتح سرزمین‌های باستانی چون بابل و لیدیه، به قدرت رسیدن كمبوجیه پسر كوروش و فتح مصر و آمدن داریوش یكم و بازپس‌گیری دوباره قلمروی ایران از شورشی‌ها، خلاصه‌ای است از جنگ‌های قدرت كه تاكنون مرور كرده‌ایم. در این قسمت، قرار است داستان پادشاهی هخامنشیان را در زمان داریوش پی بگیریم. «بازی تاج و تخت» مجموعه روایت‌هایی است ‌درباره‌‌ كسب قدرت در تاریخ ایران كه به‌طور مرتب هر شماره منتشر می‌شود و در آن، هربار ماجرای پادشاهان ایرانی را برای كسب قدرت بیشتر روایت می‌كنیم. این متن‌ها كه به‌صورت سلسله‌وار در هر شماره‌ مجله منتشر خواهد شد، روایتی خواهد بود از كشمكش‌های قدرت در تاریخ ایران؛ متن‌هایی علمی كه در تحریریه‌ «سرزمین‌من» به‌صورت داستانی و جذاب، ویرایش و روایت شده است.

تصـرف اروپـا
میلاد وندائی (باستان‌شناس)

2500 سال پیش، جهان برای نخستین بار شاهد امپراتوری بزرگی بود که پهنه مستعمراتش در دو قاره آسیا و آفریقا گسترش داشت، اما تاجدار جدید این امپراتوری، سودای قدم نهادن در سومین قاره یعنی اروپا را داشت...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code