سفرنامه اصغر عبداللهي به باغ فين كاشان كه يادآور قتل اميركبير است

بـاغـي به ياد امير

نویسنده:
يازدهمين سفرنامه «اصغر عبداللهي» در «سرزمين‌من»، گشت‌وگذاري است بين امروز و ديروز يك باغ؛ او در مكاني قرار مي‌گيرد كه نامش با واقعه‌اي تاريخي پيوند خورده؛ نويسنده صبح زود به باغ فين كاشان مي‌رود كه اميركبير را در آن كشته‌اند.
 واقعه قتل صدراعظم قاجار، حادثه‌اي كه از پس اين همه سال هنوز بزرگ و زنده مانده، نويسنده را آرام آرام با خود به روز واقعه مي‌برد. سفري گام به گام از توضيحي كلي كه در جايي خوانده تا ديدن واقعه در خيال: «سوارها از در حمام می‌زنند بیرون، هراسان و سراسیمه. می‌دوند این‌ور که سردر ورودی باغ است. سوار می‌شوند و به تاخت می‌روند.» گرچه شيوه پرداخت اين سفرنامه همچون داستاني كوتاه پيش مي‌رود، اما همچون همه سفرنامه‌ها، ارائه اطلاعات يكي از بخش‌هاي جداناپذير آن است. اما عبداللهي در اين سفرنامه اطلاعات را صريح و مستقيم به مخاطب نمي‌دهد. او با صداي كلاغ از باغ به آسمان مي‌رود و به بهانه توصيف آسمان كوير، موقعيت جغرافيايي مكان را كه باغي در كوير است، شرح مي‌دهد. نگاه او از آسمان بر درختان مي‌افتد و انگار كه سُر مي‌خورد به باغ، از سرو و چنار مي‌گويد و دوباره بيستم دي‌ماه؛ روز قتل اميركبير. ....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code