بانگ باستانی

نویسنده: نسیبه فضل‌اللهی
نزاع خونین خروسان جنگی، یكی از صحنه‌های موردعلاقه رومیان باستان بود كه روی تابوت‌های سنگی مرده‌ها منقوش می‌شدند؛ چراكه رومی‌ها باور داشتند خروس، تنها برنده این نزاع هولناك است كه میان روح و مرگ در گرفته است...
 نزاع خونین خروسان جنگی، یكی از صحنه‌های موردعلاقه رومیان باستان بود كه روی تابوت‌های سنگی مرده‌ها منقوش می‌شدند؛ چراكه رومی‌ها باور داشتند خروس، تنها برنده این نزاع هولناك است كه میان روح و مرگ در گرفته است.‌ به باور قدما، خروس‌ها پیام‌آوران خورشید بودند كه طلوع و برآمدنش را بانگ می‌زدند و تمثیلی از خورشید به شمار می‌رفتند. چینی‌های باستان، خروسی را روی تابوت مرده می‌گذاشتند و معتقد بودند خروس، ارواح خبیث را از متوفی دور می‌كند. حتی امروزه نیز در «فنگ‌شویی» توصیه می‌شود برای دور كردن انرژی‌های منفی، مجسمه خروسی را در محل كار و زندگی‌تان قرار دهید. توانایی خروس مبنی بر دور كردن شیاطین، تقریبا در بیشتر فرهنگ‌های باستانی دیده می‌شود و به همین سبب «خروس» یكی از اركان همیشگی مراسم‌های آیینی بوده است كه طی مراسم به ایزدان تقدیم و سپس قربانی می‌شده تا خونش، شیاطین را از محل برگزاری مراسم دور كند. «كارتی‌كیا» ایزد جنگ نزد هندوها، همواره با خروسی نقاشی می‌شد كه نشانی از دلیری و شجاعت بود. دلیری و بی‌باكی خروس در عالم واقعیت، سبب‌ساز شكل‌گیری چنین داستان‌ها و نشانه‌هایی شده است و این پرنده سحرخیز را به نمادی از غرور، صداقت، شجاعت، تكبر و قدرت بدل كرده است.

پرنده ایرانی
می‌گویند هدیه «اردشیر دوم» به كسی كه دشمن و برادرش «كوروش» را كشته بود، خروسی زرین‌بال و سرخ‌تاج به مردی از اهالی «كاریا» بود كه ایرانی‌ها لقب «خروس» به ساكنان این منطقه داده بودند. «پلوتارك» نقل می‌كند كه «كاریایی‌ها» روی سپرهایشان خروسی نقش كرده بودند كه تمثیلی از شجاعت‌شان بود. «آریستوفان»، یكی از مهم‌ترین نویسندگان یونان باستان، از خروس به عنوان «پرنده‌ای ایرانی» نام می‌برد. نقش و نگاره خروس بر مهرابه‌ها و معابد مهری نشانه اهمیت این پرنده نزد مهرپرستان است كه طی مراسمی آیینی به میترا هدیه داده می‌شد. علاوه بر این‌ها، پیكره خروس در مفرغ‌كاری‌های لرستان نیز به وفور دیده می‌شود. در «بندهش»، خروس، آفریده‌ای اهورایی است كه دیوان و موجودات اهریمنی را از بین می‌برد. ایرانیان باستان، خروس را پرنده‌ای مقدس می‌انگاشتند و از كشتن و خوردن آن پرهیز می‌كردند...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code