ایران را بیشتر باید شناخت

نویسنده:
زیبا كردن شهر یكی از مهم‌ترین اهدافی است كه شورای پنجم شهر تهران، بر آن اصرار داشته است. شهر تهران به دلیل ساخت و سازهای بی‌رویه و بدون اصول درست، نه نشانی از تاریخ خود دارد و نه هویتی مختص خود پیدا كرده است...
زیبا كردن شهر یكی از مهم‌ترین اهدافی است كه شورای پنجم شهر تهران، بر آن اصرار داشته است. شهر تهران به دلیل ساخت و سازهای بی‌رویه و بدون اصول درست، نه نشانی از تاریخ خود دارد و نه هویتی مختص خود پیدا كرده است. تهران شهری شده با خانه‌هایی بیشتر به رنگ‌های سفید و خاكستری؛ شهری كه زیبایی خود را از دست داده است. «محمد سالاری» عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری این شوراست. او در دوره قبلی نیز در همین كمیسیون حضور داشت و موفق شد طرحی را ارائه دهد كه به نمای بیرونی خانه‌ها در تهران نظارت بیشتری صورت گیرد. سالاری در گفت‌وگو با ماهنامه «سرزمین‌من» به این نكته تاكید می‌كند كه برای داشتن شهر و سرزمینی مناسب زندگی، باید به خاك‌مان تعلق‌خاطر داشته باشیم.

چرا شناخت ایران مهم است؟
  در کشوری که مردم تعلق خاطر خود را به سرزمین‌شان از دست داده باشند، هرگز سرمایه و وقت خود را برای اعتلای پایداری اکولوژیک سرزمین مصروف نمی‌دارند، بنابراین باید به سرزمین خودمان تعلق‌خاطر داشته باشیم. شناخت سرزمین و ریشه‌های خود یکی از عوامل مهم در ایجاد تعلق‌خاطر است. باید برای این شناخت وقت گذاشت و هزینه كرد. ایجاد حس تعلق‌خاطر به تمدن، تاریخ، فرهنگ، طبیعت، اقلیم و حیات‌وحش و به همه آنچه که به‌عنوان منابع طبیعی و الهی در دسترس‌مان است از جمله؛ رودخانه، کوه، مزرعه، درخت و فضای سبز حائز اهمیت است....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code