آوازه اصفهان

نویسنده: الهام مختاری
«اصفهان از همه شهرها آبادان‌تر است و در آن بازارهای بسیاری است. بازاری دیدم از آنِ صرافان که اندر آن دویست مرد صراف بود و هر بازاری را دربندی و دروازه‌ای است....
«اصفهان از همه شهرها آبادان‌تر است و در آن بازارهای بسیاری است. بازاری دیدم از آنِ صرافان که اندر آن دویست مرد صراف بود و هر بازاری را دربندی و دروازه‌ای است.» این توصیفی است که ناصرخسرو در قرن پنجم هجری از آبادی و رونق بازارهای اصفهان می‌کند؛ شهر بر هامون نهاده با آب و هوای خوش که سرانجام در عهد شاه‌عباس صفوی با فراخواندن بسیاری از بازرگانان، پیشه‌وران و هنرمندان به آن‌جا، مهم‌ترین مرکز بازرگانی خاورزمین می‌شود. بازار طویل اصفهان با تمام سراها، تیمچه‌ها و حجره‌های بزرگ و کوچک از پس تاریخ پرفرازونشیبش، سال‌هاست جایی است برای فعالیتِ صنعتگرانی که هنر دستشان روزگار پررونق و گاه بی‌رونقی را پشت سر نهاده، تا امروز در میان همهمه این  بازار پیر همچنان بدرخشند و جزئی  از میراث دوست‌داشتنی این بازار محبوب باشند. در پرونده پیش‌رو به سراغ هنر‌صنعت‌های این بازار تاریخی رفته‌ایم که اغلب در بحبوحه زندگی امروز، میان ماندن و رفتن دست‌وپا می‌زنند...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code