آنتلوپ کنیون در یوتا

نویسنده:
در سال 2005 ميلادي به تماشای «آنتلوپ‌کنیون» رفتم و از زیبایی آنجا از خود بی‏خود شدم؛ گویی نور دره، بستر الوانی از رنگ و سایه ساخته بود.
کنیون تحتانی به مراتب کمتر از کنیون فوقانی موردپسند است و صد البته که آرامش بیشتر و مناظر زیباتری هم دارد. این عکس را در پیش از ظهر گرفتم زمانی که خورشید در میان آسمان بود و می‏درخشید. نمی‏توانستم تصمیم بگیرم که دوربینم را رو به کجا قرار بدهم چرا که انتخاب‏های مختلفی در دسترس بود. ....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code