اساطیر در مدرسه

نویسنده:
اوایل آبان‌ماه، به دعوت مسئولان «مدرسه علامه حلی1» تهران، «نسیبه فضل‌اللهی» دبیر پژوهش ماهنامه «سرزمین‌من»، به آن‌جا رفت تا برای آن‌ها كارگاهی آموزشی ویژه ایران‌شناسی برگزار كند...
اوایل آبان‌ماه، به دعوت مسئولان «مدرسه علامه حلی1» تهران، «نسیبه فضل‌اللهی» دبیر پژوهش ماهنامه «سرزمین‌من»، به آن‌جا رفت تا برای آن‌ها كارگاهی آموزشی ویژه ایران‌شناسی برگزار كند. فضل‌اللهی، در این كارگاه كه 15 دانش‌آموز و چهار دبیر حضور داشتند، به تعریف اسطوره و معرفی بعضی از اساطیر ایرانی پرداخت و نقاط مشترك اساطیر تمدن‌های مختلف با ایران را به زبانی ساده مورد بررسی قرار داد. در انتهای این جلسه، چند داستان از شاهنامه و ایلیاد و ادیسه روایت شد تا شباهت‌ها و تفاوت‌های آن بررسی شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code