از گورستان تا قربانگاه

نویسنده: مریم جلیلوند
پس از چهار سال خاموشی در شهر سوخته، آذر ماه امسال چهارمین فصل کاوش آغاز شد.
 این کاوش‌ها در محوطه‌ای که قدمت سکونت در آن به حدود شش هزار سال پیش برمی‌گردد، بی‌سابقه و بسیار پربار بوده است. کلنگ باستان‌شناسان در قسمت مسکونی شهر سوخته به دیوار و سازه‌هایی برخورد کرده که به‌گفته سرپرست هیات باستان‌شناسی مبهم‌ترین دوره شهر سوخته به‌شمار می‌رود و اطلاعات درباره آن بسیار اندک و ناچیز است. درحال‌حاضر دیوارهای فرسوده‌ای از دوره چهارم استقرار شهر سوخته در اواخر دوره مفرغ پیدا شده که گفته می‌شود با این کشف، باید درباره نظریاتی که در مورد دوره چهارم استقرار شهر سوخته وجود دارد، تجدید نظر کرد. «سیدمنصور سیدسجادی» سرپرست هیات باستان‌شناسی شهر سوخته به سی‌اچ‌ان می‌گوید: «درحال‌حاضر در مورد ساختمانی که‌هم‌اکنون دیوارهای آن کشف شده، نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد، اما اگر این دیوارهای موازی و بناهای چسبیده به آنها دیوار پیرامونی این بنا باشند، می‌توان گفت که این دیوارها مربوط به یک ساختمان بزرگ عام‌المنفعه بوده است.»....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code